Työn tasapaino

Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin – mutta millä kustannuksilla? Koneista puhuttaessa ratkaisut olisivat hyvinkin yksinkertaisia: Tehot ylös, kulut alas, lepoajat nollille. Ihmisten johtaminen on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempaa ja vaatii koko yrityskulttuurin suuntauttamisen ihmisläheiseen ja palkitsevaan ilmapiiriin.

Skinnerismistä individualismiin

B.F. Skinner oli amerikkalainen psykologi ja käytöstutkija, joka piti vapaata tahtoa pelkkänä illuusiona. Hänen mukaansa käyttäytymistä voidaan säädellä pelkästään valvonnalla, rangaistuksilla ja palkinnoilla. Monet liukuhihnatehtaat käyttivätkin metodia sen yksinkertaisuuden ja suoraviivaisuuden takia. Ammattiliitot rakensivat perustojaan ja työnantajien ja -tekijöiden välinen kuilu oli syvimmillään.

Vähitellen ymmärrettiin, että avain tehokkuuteen, tuottavuuteen ja työpaikkauskollisuuteen ei löydykään ulkoisista pakotteista, vaan nimenomaan henkilön omista motiiveista – Eli juuri Skinnerin vähättelemästä vapaasta tahdosta. Työpaikkaa ei enää valita pelkästään rahanansaintapaikkana, jonne on taloudellisten syiden vuoksi pakko säännöllisesti mennä. Työpaikalta odotetaan samoja palkitsevia aspekteja kuin muiltakin elämän osa-alueilta. Ihminen kokee elämänsä ennen kaikkea kokonaisuutena, jonka jokaisen sektorin olisi annettava positiivisia kokemuksia, onnistumisen tunnetta, palkitsevia suorituksia ja itsetuntoa kohentavia tapahtumia. Ihminen haluaa kokea, että hänet huomataan ja hänen antamaansa työpanosta arvostetaan.

Kepistä porkkanaan

Jokainen aikaansa seuraava yritys on omaksunut palkitsemisen positiivisen ympäristön yrityskulttuuriinsa ja työntekijän hyvinvoinnin edistämisen on havaittu korreloivan selvästi yrityksen tuloksen kanssa. Tyytyväiset työntekijät tekevät parempaa tulosta ja ovat työpaikkauskollisia. Kieltojen sijaan asetetaan kannusteita. Tupakointikiellon asemesta palkitaan tupakoimattomuus rahallisesti, liikkumista kannustetaan palkitsemalla askelmäärien saavuttaminen, rakennetaan omia kuntosaleja tai jaetaan liikuntaseteleitä. Kulttuurin harrastamista edesautetaan, järjestetään työntekijöiden yhteisiä virkistys- ja koulutustapahtumia sekä teemapäiviä. Työolosuhteiden optimaalisuutta valvotaan ja kehitetään, ja työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat tarkastelun keskiössä, kun parannuksia suunnitellaan.

Itse työnkuvaan puuttumatta on vapaa-ajalla rentoutuminen ja palautuminen edellytys jokaisen työntekijän työssäjaksamiselle. Oli se sitten metsässä rauhoittuminen, nettikasinolla, kuten nettikasino Suomi jännittäminen, riippuliito tai ystävien tapaaminen, ei sen merkitys ole vähäinen yritysten kannalta. Lukuisat esimiehille järjestetyt henkilöstöjohtamisen ja -hallinnan kurssit osoittavat, että työntekijät luetaan yrityksen tärkeimpien resurssien joukkoon. Itse rekrytointi on alku pitkälle polulle, jolla työntekijä saadaan yritysmyönteiseksi, tyytyväiseksi ja tuottavaksi osaksi työympäristöään. Lakisääteiset lomat, tauot ja positiivinen, arvostava asenne luovat hedelmällisen ilmapiirin tuloksekkaalle työnteolle.