Puhuttamon työelämäkyselyn tulokset

Puhuttamo järjesti kesällä muutamia erilaisia työelämäkyselyjä, joista tämä työaiheisia väittämiä sisältänyt kysely mukaili osin työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin sisältöä. Myös kyselyn kohtalaisen positiiviset tulokset vastaavat aiempien vastaavien kyselyjen tuloksia.
Kyselyyn vastasi 606 ihmistä, joista peräti 76,2 prosenttia oli naisia. Vastaajien ikäjakauma oli tasainen. Vastaajat työskentelivät monipuolisesti eri asemissa, mutta työnantajien osalta kysely oli varsin painottunut: peräti 36 prosenttia vastaajista ilmoitti työskentelevässä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa. Puhuttamon verkkosivuilla järjestetty kysely oli kaikille avoin, joten otos ei edusta työikäisten suomalaisten joukkoa.

Työni tuntuu mielekkäältä.

 • Täysin samaa mieltä = 24,4%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 53,3%
 • Jokseenkin eri mieltä = 15,7%
 • Täysin eri mieltä = 5,9%
 • EOS = 0,7%

Työpaikallani työntekijöille annetaan aikaa uusien ideoiden kehittämiseen ja soveltamiseen.

 • Täysin samaa mieltä = 12,5%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 39,3%
 • Jokseenkin eri mieltä = 28,9%
 • Täysin eri mieltä = 15,8%
 • EOS = 3,3%

Koen säännöllisesti työstä johtuvaa stressiä.

 • Täysin samaa mieltä = 18,0%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 36,1%
 • Jokseenkin eri mieltä = 30,2%
 • Täysin eri mieltä = 14,4%
 • EOS = 1,3%

Työpaikkani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 • Täysin samaa mieltä = 24,9%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 40,8%
 • Jokseenkin eri mieltä = 24,1%
 • Täysin eri mieltä = 8,9%
 • EOS = 1,3%

Teen työssäni asioita, joilla on merkitystä.

 • Täysin samaa mieltä = 41,1%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 39,1%
 • Jokseenkin eri mieltä = 13,7%
 • Täysin eri mieltä = 4,8%
 • EOS = 1,3%

Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin.

 • Täysin samaa mieltä = 13,4%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 38,6%
 • Jokseenkin eri mieltä = 28,2%
 • Täysin eri mieltä = 12,2%
 • EOS = 7,6%

Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita.

 • Täysin samaa mieltä = 13,7%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 38,3%
 • Jokseenkin eri mieltä = 27,1%
 • Täysin eri mieltä = 14,2%
 • EOS = 6,8%

Minkälaiset mahdollisuudet sinulla on osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen?

 • Erinomaiset = 11,1%
 • Hyvät = 22,9%
 • Jonkinlaiset = 38,3%
 • Heikot = 24,6%
 • EOS = 3,6%

Oletko viimeisen vuoden aikana työssäsi kehittänyt työpaikkasi toimintatapoja tai prosesseja?

 • Kyllä, suuresti = 7,4%
 • Kyllä, jonkin verran = 35,0%
 • Kyllä, vain vähän = 25,9%
 • En = 28,1%
 • EOS = 3,6%

Oletko viimeisen vuoden aikana työssäsi kehittänyt uusia tai paranneltuja tuotteita tai palveluja?

 • Kyllä, suuresti = 6,1%
 • Kyllä, jonkin verran = 22,0%
 • Kyllä, vain vähän = 20,5%
 • En = 44,9%
 • EOS = 6,6%

Työpaikallani on liian paljon työtehtäviä työntekijöihin nähden.

 • Täysin samaa mieltä = 24,4%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 32,7%
 • Jokseenkin eri mieltä = 24,4%
 • Täysin eri mieltä = 13,9%
 • EOS = 4,6%

Työpaikallani välitetään tietoja avoimesti.

 • Täysin samaa mieltä = 12,9%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 36,1%
 • Jokseenkin eri mieltä = 32,2%
 • Täysin eri mieltä = 16,0%
 • EOS = 2,8%

Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikallani.

 • Täysin samaa mieltä = 20,0%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 35,0%
 • Jokseenkin eri mieltä = 23,6%
 • Täysin eri mieltä = 18,5%
 • EOS = 3,0%

Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset.

 • Täysin samaa mieltä = 17,3%
 • Jokseenkin samaa mieltä = 35,5%
 • Jokseenkin eri mieltä = 27,6%
 • Täysin eri mieltä = 14,5%
 • EOS = 5,1%

Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut kymmenen pistettä. Minkä pistemäärän asteikolla 0-10 antaisit nykyiselle työkyvyllesi?

 • 10 = 9,3%
 • 9 = 27,3%
 • 8 = 32,6%
 • 7 = 15,2%
 • 6 = 6,8%
 • 5 = 2,5%
 • 4 = 2,7%
 • 3 = 1,2%
 • 2 = 1,2%
 • 1 = 0,8%
 • 0 = 0,5%

Henkinen väkivalta tai työpaikkakiusaaminen voivat tarkoittaa esimerkiksi haukkumista, uhkaamista, eristämistä, työn tai persoonan mitätöintiä, mustamaalausta tai painostamista. Esiintyykö työpaikallasi tällaista käyttäytymistä?

 • Kyllä, usein = 7,4%
 • Kyllä, silloin tällöin = 19,1%
 • Kyllä, vain harvoin = 25,6%
 • Ei = 41,4%
 • EOS = 6,4%