Kuinka lisätä työyhteisön hyvinvointia ja työssä viihtymistä?

Jotta työyhteisö olisi mahdollisimman tehokas ja tuottoisa, on tärkeää, että työyhteisö voi hyvin ja viihtyy työssään. Löydät tästä artikkelista muutamia vinkkejä, joiden avulla voit lisätä työyhteisösi hyvinvointia ja työntekijöidesi työssäviihtymistä. Vinkeistä kannattaa ottaa vaarin, sillä parhaimmillaan työyhteisön hyvinvointi ja työssä viihtyminen voi jopa estää työntekijöiden työuupumuksen eli burn outin!

1. Panosta hyvään johtajuuteen

Hyvään johtajuuteen panostaminen on tärkeä osa työyhteisön hyvinvointia ja työntekijöiden työssä viihtymistä. Hyvä johtaja onnistuu luomaan tasa-arvoisen työilmapiirin, jossa ketään ei suosita tai aliarvioida, vaan jossa jokaista työntekijää kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Hyvä johtaja ei myöskään korota itseään tarpeettomasti, vaan kohtelee työntekijöitään tasaveroisina kollegoina. On myös erittäin tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen tietää yrityksen tavoitteet ja oman paikkansa näiden tavoitteiden tavoittelemisessa. Selkeä suunta ja visio auttaa työntekijää keskittymään olennaiseen.

2. Panosta viihtyisiin työtiloihin

Työtilojen viihtyisyys on tärkeä osa työssä viihtymistä. Esimerkiksi työpisteiden ergonomiaan ja käytännöllisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta työnteko olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta. Varsinaisten työtilojen lisäksi myös työntekijöiden lepotilojen, kuten kahvihuoneen, viihtyisyyteen kannattaa panostaa. Herkullista erikoiskahvia tarjoava kahviautomaatti voi tuntua suurelta investoinnilta, mutta sillä voi myös olla yllättävän suuri vaikutus työntekijöiden viihtyvyyteen!

3. Seuraa työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä

Jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin olisi mahdollista puuttua ajoissa, tulee työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä seurata mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi erilaiset kyselyt, joihin on mahdollista vastata anonyymisti, ja joiden tulokset kerätään ja analysoidaan säännönmukaisesti, ovat tärkeä osa tällaista seurantaa. Jos kyselyissä tulee ilmi ongelmakohtia, on niihin mahdollista puuttua ajoissa. Ilman erilaisia kyselyitä ja muita toimenpiteitä johdon voi olla vaikea huomata, kuinka pinnan alla kuohuu ja kuinka osa työntekijöistä saattaa olla hyvinkin tyytymättömiä työoloihinsa. Tiedon sanotaan lisäävän tuskaa, mutta tässä tapauksessa tieto voi myös ohjata oikeanlaiseen väliintuloon.

4. Järjestä työntekijöille virkistysiltoja ja -tapahtumia

Erilaiset työntekijöille järjestetyt virkistysillat ja -tapahtumat voivat auttaa kohottamaan työyhteisön me-henkeä. Yhdessä tekeminen ja kokeminen auttaa työntekijöitä tutustumaan toisiinsa ja puhaltamaan yhteiseen hiileen. Tämä puolestaan lisää koko työyhteisön tehokkuutta!