Jokaisen työntekijän hyvinvoinnin perusedellytyksiin kuuluvat henkinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

  • Fyysiseen hyvinvointiin kuuluvat muun muassa tärkeät työturvallisuuteen liittyvät seikat, kuten oman työympäristön ja työssä käytettävien työvälineiden turvallisuus. Erittäin tärkeäksi seikaksi nousevat myös turvallinen ja luotettava työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä olla.
  • Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluvat aina kiinteät, hyvät ihmissuhteet sekä työyhteisössä että myös sen ulkopuolella, kuten kotona ja harrastuksissa. Jokaisen työntekijän saama arvostus työpaikalla perustuu aina työntekijän osaamiseen ja ammattitaitoon kiireisessä työympäristössä. Pitkän ja voimia kuluttavan työpäivän jälkeen on myös mukava rentoutua omien suosikkikasinopelien parissa. Suomenkielinen nitrocasino-online.fi tarjoaa verkossa jännittäviä kasinopeliä jokaiseen makuun. Löydä kätevästi ne omat suosikkipelisi ja käy tutustumassa peleihin jo tänään!
  • Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikoilla työnjohdon, esimiehen ja henkilöstöhallinnon osoittamana arvostuksena. Henkistä hyvinvointia edistävät myös työpaikan oma työterveyshuolto, jonka tehtävän on osaltaan mahdollistaa jokaisen työntekijän toimintakyvyn säilyminen.
  • Psyykkiseen hyvinvointiin työyhteisössä vaikuttavat aina hyvä vuorovaikutus työntekijöiden, työnjohdon ja työtovereiden välillä. Viihtyvyyttä lisäävät myös oikea ammattietiikka, jokaisen henkilöstöön kuuluvan henkilökohtaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet sekä oman työn tarjoama mielekkyys.

Oikeanlainen johtaminen ja esimiestyö tuottavat hyvää tulosta

Jokaisen menestyvän työyhteisön edellytyksenä on hyvä johtaminen, jonka avulla syntyy tulosta. Hyvällä johtamisella luodaan edellytyksiä paitsi tuotannon kasvulle niin myös hyvälle yhteishengelle työyhteisössä. Jokaisella työpaikalla käytetään runsaasti resursseja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi tehokkaan esimiestyön avulla. Työyhteisön mahdollisiin ongelmiin pitää myös puuttua aina hyvissä ajoin, jotta ongelmat eivät pääse kasaantumaan.

Ammattitaitoiseen esimiestyöhön liittyy käytännössä sekä ihmissuhteiden hienovaraista hoitamista että työn organisointia, mutta usein siihen liittyy myös kovaa kiirettä stressin säestyksellä. Esimiehen ja työnjohdon tehtävänä on puuttua heti epäkohtiin eikä lakaista niitä ”maton alle.”

Hyvän työyhteisön jäsenet kokevat olonsa mukavaksi saadessaan tehdä sitä mistä pitävät ja joka antaa motivaation lisäksi myös riittävän toimeentulon. Hyvä työyhteisö tarjoaa avaimet myös omaan elämänhallintaan. Jokaisessa työyhteisössä työnantajan pitää laatia oma työsuojelun toimintaohjelma, joka kertoo muun muassa sen, miten työturvallisuus on työpaikalla järjestetty. Työnantajan järjestämä työterveyshuolto parantaa osaltaan myös mahdollisia työn fyysisiä ja psyykkisiä haittavaikutuksia. Oikeanlaisen johtamisen avulla työyhteisöstä tulee turvallinen, viihtyisä, toimiva ja terveellinen paikka, jossa kaikki työyhteisöön kuuluvat viihtyvät.