Hyvä johtaja

Työpaikkoja on Suomessa monenlaisia, pienistä start-upeista suuriin perinteisiin yrityksiin. Kaikilla työpaikoilla on esimiehiä ja johtajia, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole aina hyviä johtajia. Mikä tekee hyvän esimiehen? Tätä kysymystä on vuosien saatossa pohdittu ja tutkittu paljon.

Motivaatio on kaunista

Yhtenä tärkeimpänä piirteenä hyvällä johtajalla on kyky motivoida alaisiaan. Tämä ei ole helppoa varsinkaan isossa tiimissä, jossa persoonallisuuksien kirjo voi olla erittäin vaihteleva. Motivointi alkaa kyvystä tunnistaa toisen tapa työskennellä ja löytää yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet. Tätä kautta esimies pystyy luomaan työpaikalle ilmapiirin, jossa jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi. Lähes huomaamatta tulee samalla vahvistettua yksilöiden vahvuuksia.

Hyvän työkulttuurin luominen lähtee yrityksestä itsestään, sen arvoista ja ideologiasta. Hyvä esimies vahvistaa näitä omalla toiminnallaan. Konfliktitilanteet eivät kokenutta johtajaa säikäytä, vaan nämä ratkotaan parhaalla mahdollisella tavalla taustat ja tilanne huomioiden. Kauniilla sanoilla pääsee pitkälle, myös motivoinnissa. Hyvä esimies voi sanavalinnoillaan tehdä paljon hyvää kuin myös väärällä äänensävyllä tai sanalla tuhota motivaation. Oman kommunikaation tiedostaminen on siksi erittäin tärkeää ja haastavaa jokapäiväisessä esimiestyössä.

Virheestä henkilökohtaiseen kasvuun

Henkilökohtainen kasvu on tärkeää niin esimiehelle itselleen, kuin työntekijöille. Kasvu mahdollistuu hyvässä työyhteisössä, jossa keulakuvana toimii itse esimies. Virheiden sattuessa ketään ei oteta silmätikuksi vaan virheistä opitaan ja mennään hyvällä asenteella eteenpäin. Pelisilmä ja nopea reagointi tilanteissa tekee esimiehestä vahvan. Myös kohtuus työn kuormittavuudessa ja työtehtävien määrässä tulee olla hallussa.

Hyvä esimies tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen. Ilman kunnon perehdytystä, tukea, kommunikaatioita ja koulutusta ei kukaan voi kasvaa urallaan ja oppia uutta. Työntekijään investoiminen kannattaa ja näin esimies pystyy tarjoamaan paikan, jonne parhaimmat työntekijät tuntevat kuuluvansa ja haluavat jäädä rakentamaan omaa uraansa.

Esimiehen tulee olla aina läsnä alaisilleen. Poissaoleva ihminen on jo valmiiksi vaikea lähestyä ja tulee helposti olo, ettei toinen välitä. Kuka haluaisi kyseisen henkilön kanssa tehdä töitä? Joillain esimiehillä on luontainen kyky toimia hyvänä johtajana, toisten täytyy harjoitella tätä enemmän. Vahvalla sitoutumisella ja omat toimintatavat tiedostamalla hyväksi esimieheksi voi nousta ja auttaa muita kehittymään itsensä rinnalla.